top of page

קומת קרקע, ריצפה לפי בחירה, קרמיקה, שיש או ריצפת עץ

קומה שניה רצפת עץ

רצפה קירמיקה או שיש בקניה בארץ על פי תכנון

רצפת עץ אורן פיני מיובשת בתנור, עובי 28 מ"מ רוחב 90 מ"מ פרופיל זכר נקבה, גם לרוחב הקורה מאפשר חיבור צמוד במיוחד.

 

 

לרצפה חריצים מיוחדים (בחלקה התחתון) למניעת חריקות, תזוזות ופתיחת החיבור בין הלוחות.

 

 

הריצפה מורכבת על קורות 5x10 ס"מ שעברו חיטוי, הקורות ממוקמות כל 40 ס"מ.

 

 

חיבור הריצפה לקורות נעשה בעזרת ברגי מתיחה מוסתרים.

 

 

כחלק מתהליך גימור הריצפה, הריצפה עוברת תהליך שייוף, צביעה בגוון (לפי בחירה) ושתי שכבות לקה עמידה במים ולמניעת פיצוצים.

 

רצפת חיצונית לדקים מעץ אורן פיני שעברה חיטוי עובי 28 מ"מ רוחב 90 מ"מ,

 

לוחות הריצפה מרכבים במרווחים של 3-4 מ"מ.

 

תקרות וגגות:

 

תקרה ויזואלית - בתקרה זו הרפטרים (קורות נושאות נראות)

מעל הרפטרים ניתן לצפות עץ נונפדר או לוחות גבס,

נונפדר - עובי 14 מ"מ רוחב 90 מ"מ.

על גבי הציפוי מונחות קורות 5x10 ס"מ

בין קורות מונח חומר בידוד - צמר סלעים / צמר זכוכית / סנו-וייט עם שכבת נייר כסף

מעל הבידוד לטות ניצבות להחזקת הרעפים.

 

ניתן להתקגין גג שינגלס - פנל מבודד או רעפי פח.

 

תקרה חלקה (רפטרים סמויים)

מתחת לרפטרים מורכב ציפוי עץ או ציפוי גבס.

בין הרפטרים מונח חומר מבודד

מעל הרפטרים מונחות לטות מעליהם גג רעפים או כל גג אחר.

 

תקרות בין קומות:

בין הקומות מונחות קורות תמיכה לקומה השניה על פי תוכנית הנדסית של המבנה.

לפני הרכבת הריצפה (של הקומה שנייה) מונח סרט בידוד למניעת חריקות ורעשים ובנוסף מונח חומר מבודד רעש.

ניתן להתקין ציפוי עץ או גבס (כתקרה של הקומה הראשונה)

 

קורות ויזאוליות - הציפוי מורכב כ-10 ס"מ מתחת לריצפה

bottom of page