top of page

תהליך הבניה

שלב א' - תכנון הלקוח

תהליך תכנון בית עץ מלא מתחיל רעיון.

את הרעיון צריך לתרגם לשרטוט רצפה, ברוב המקרים אנו פונים לאדריכאל אך ניתן גם להתחיל בשרטוט רצפה משורבט על נייר, במבנים קטנים כגון צימירם הנ"ל מאוד מקובל.

שלב ב' - התאמת התוכנית לבניה בעץ מלא - לוגים

השרטוטים נשלחים למטה החברה בפינלנד.

שם מהנדסי החברה מעבדים את השרטוטים ומתאימים אותם לבנייה בעץ מלא ולקורות לוגים.

המהנדסים בודקים מיקומי קירות תומכים, שיפועי גג וכולי.

לאחר התאמת השרטוט מתקבלת תוכנית בנייה ראשונית לאישור הלקוח בארץ.

שלב ג' - תוכניות בנייה

השרטוטים המותאמים לבנייה בעץ מלא מאושרים על ידי הלקוח בארץ ומתחיל תהליך תכנון פרטני של הבית בחלוקה לקירות.
במהלך שלב זה מבוצע תכנון של תעלות חשמל ותקשרות.

שלב ד' - יצור הבית ויבוא הקיט לישראל

לאחר אישור תוכניות הבניה. מהנדסי החברה בפינלנד בונים תוכנית בנייה מפורטת.

בתוכנית זו כול קיר וכול קורה מתוכננת בקפידה וממוספרת.

ערכת הבנייה מועמסת במוכולות ונשלחת לארץ.

שלב ה' - בניית הבית

המכולות מועברות בארץ לאתר הבנייה.

צוות החברה בעל ניסיון של שנים מרכיב את הבית על פי התוכנית המפורטת שתוכננה בפינלנד.

כל קורה ממוספרת ומקומה נקבע מראש.

לאחר בניית השלד הצוות עובר להרכבת חלונות גגות וכולי.

שלב ו' - מעבר למגורים

במהלך כל השלבים מהתכנון ועד לבניה וגם לאחריה דודו ילווה אותכם לאורך כל הדרך יהיה איתכם כדי לפתור בעיות ולתת עצות מניסיון עשיר של בניית בתי עץ.

Please reload

bottom of page