top of page

העץ - חומרי גלם

מבני צימרים ומבנים לחצר:
 

במבנים קטנים ניתן להשתמש בשני סוגי קורות:

  • קורות עץ אשוח פיני מלא מוקצעת בעובי 70 מ"מ ובגובה 195 מ"מ.

  • קרות עץ מודבקת מעץ אשוח פיני, שתי שכבות, בעובי 90 מ"מ וגובה 195 מ"מ.

בתי עץ:
 

בבנית בתי עץ ניתן לבחור משלושה סוגים שונים של קורות עץ מעץ אשוח פיני קירות חוץ:

  • פרופיל סטאנדארט עובי 136 מ"מ גובה 195 מ"מ, דו שכבתי.

  • פרופיל רחב עובי 204 מ"מ גובה 195 מ"מ, רב שכבתי.

  • פרופיל מיוחד D-LOG, פרופיל פנים ישר, פרופיל חוץ חצי עגול, דו שכבתי, רוחב 114-135 מ"מ, רדיוס פרופיל 21 מ"מ, גובה 195 מ"מ.

 

מחיצות פנים סטאנדארט רוחב 90 מ"מ גובהה 195 מ"מ דו שכבתי.

שיטת ההדבקה הרב שכבתית מחזקת את קורת העץ, מונעת פיצוצים ודיפורמציה.
bottom of page